Restaurant Na Piavě

O webu

Historie

Webové stránky Restaurantu Na Piavě vznikly na přelomu roku 2008 a 2009. Jejich vznik je spjat s rekonstrukcí restaurace a její "přeměnou" do pirátského stylu.

Autorská práva

Webové stránky a veškerý jejich obsah je předmětem autorského práva dle platných zákonů. Jakékoliv použití materiálů uvedených na webu www.napiave.cz je možné pouze na základě písemného svolení autora.

Tvorba webu

Tvorba webu byla zaštítěna agenturou MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ , ve spolupráci s grafikem a fotografem Florianem Bernardem.

Agentura MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ se zabývá kompletním poradenstvím v oblasti marketingu pro malé a střední firmy. Svoje marketingové služby poskytuje zejména na území Jihomorovského kraje (Brno). Důraz je kladen na analytický přístup, plánování a následnou realizaci.